Môžu sa bezšpárové obklady a dlažba klásť na zraz?

03.11.2022
Bezšpárová dlažba
Bezšpárová dlažba
Bezšpárové obklady
Bezšpárové obklady


Môžu. Väčšinou sa jedná o priestory nezaťažované vodou resp. vlhkosťou. Napr. dekoratívna stena v jedálni, obývačke, obloženie krbu apod.

Niektoré keramičky vyrábajú dekoratívne 3D mozajky určené práve na uvedený účel.

Tak isto si môžete vydláždiť podlahu na zraz, ak vám nevadia suché špáry, v ktorých sa môže držať nečistota. Ako pri drevenej palubovej podlahe, parketách a iných typoch plávajúcich podláh.

Pokiaľ trváte na dôslednej hygiene, je potrebné dodržať aspoň milimetrovú špáru, aby do nej vošla jemnozrnná špárovacia malta optimálne v odtieni keramiky, čím sa dosiahne efekt podobný kladeniu na zraz. Platí to pre podlahu aj stenu.

Podlahu v kúpeľni a v exteriéri nie je vhodné dláždiť na zraz.