FIREMNÉ ÚDAJE

Gabriela Trnková - TARCHI
Hurbanova 16 

90028 Ivanka pri Dunaji

IČO: 347 498 29
DIČ: 1020520919
IČ DPH: SK1020520919

IBAN: SK41 0900 0000 0006 3428 5466                                                                                          SWIFT: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Senec č. 308-3590