NÁVRH KÚPEĽNE

Ako prebieha návrh kúpeľne v štúdiu Tarchi?

Riešenia, fotorealistické vizualizácie, podrobná technická dokumentácia

V kúpeľňovom štúdiu Tarchi osobne navrhujem kúpeľne 25 rokov, a v nasledujúcom texte by som vám rád predložil vlastné overené postupy a skúsenosti.

Toto sú 4 fázy návrhu kúpeľne:

PODKLADY  *  VÝBER MATERIÁLOV  *  KONZULTÁCIA  *  SPRACOVANIE NÁVRHU


PODKLADY

Podkladom k riešeniu môže byť:

 • technická dokumentácia - napr. projekt alebo štúdia riešeného priestoru (hlavne pri novostavbách)

alebo

 • zameranie riešeného priestoru - obsahuje všetky hlavné rozmery (dĺžka, šírka, svetlá výška), stavebné prvky (dvere, okná, odskoky, niky, skosenia), vývody (vody, odpadu), elektrické zariadenia (zásuvky, vypínače, svietidlá, iné elektrické zariadenia) a pod.

Zameranie je vhodnejší podklad, nakoľko vystihuje aktuálnu a presnú skutočnosť, ktorá môže byť odlišná od projektu. To sa bežne stáva.

Zameranie kúpeľne môže spracovať klient - pri novostavbách, jednoduchších priestoroch, niekedy stačí pôvodná projektová dokumentácia s preverením jednotlivých mier.

Zameranie spracované Tarchi - vyhotovujem osobne, doporučujem v zložitejších priestoroch novostavieb, alebo pri prestavbách jestvujúcich kúpeľní. Má to jednu zásadnú výhodu, a síce za správnosť zamerania zodpovedám ja, čo má náväznosť na ďalšie postupy:

 • získanie všetkých potrebných údajov naraz
 • preverenie reálnych možností prestavby na tvare miesta
 • garancia správne vypočítaného množstva obkladov a dlažieb
 • eliminácia rizika kolízie pri finalizácií a osádzaní zariaďovacích prvkov kúpeľne
Návrh - 3D vizualizácia modernej kúpeľne - pohľad 1
Návrh - 3D vizualizácia modernej kúpeľne - pohľad 1
Návrh - 3D vizualizácia modernej kúpeľne - pohľad 2
Návrh - 3D vizualizácia modernej kúpeľne - pohľad 2
Návrh - 3D vizualizácia modernej kúpeľne - pohľad 3
Návrh - 3D vizualizácia modernej kúpeľne - pohľad 3
Návrh - 3D vizualizácia modernej kúpeľne - pohľad 4
Návrh - 3D vizualizácia modernej kúpeľne - pohľad 4


VÝBER MATERIÁLOV

Výber materiálov je "alfou a omegou" pri spracovaní návrhu kúpeľňového priestoru. Buď si klient vyberie to, čo sa mu páči, alebo nie... Je tým myslený minimálne výber keramiky, t. j. obkladov a dlažieb, ktoré je treba vidieť naživo v štúdiu

Výber cez web sa mi zo skúseností neosvedčil a je veľkým rizikom - veľakrát sa stalo, že klienti ostali zaskočení, keď uvideli reálnu vzorku, pretože fotky a monitor skresľujú. Takisto je dobré vidieť reálne vzorky obkladov a dlažby pri dennom aj umelom svetle. 

Povrchové úpravy nábytkov je tiež dôležité porovnať s konkrétnym obkladom, t.j. priložiť reálnu vzorku nábytku k reálnej vzorke keramiky.

Klienti sa pri výbere keramických obkladov a dlažieb, ale aj sanitárnych zariadení a nábytku môžu orientovať na základe ukážok na našej stránke v sekcií fotogaléria, kde sú predstavené ukážky reálnych typov sanitárnych zariadení (úmývadlo, vaňa, klozet a pod.), zostáv batérií, kúpeľňových doplnkov, nábytku a pod.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že výber materiálov prebieha v štúdiu Tarchi. Klient sa môže objednať vopred (vtedy sa mu vieme venovať na 100%), alebo môže prísť aj náhodne v čase otváracích hodín.

Pre lepšiu predstavu o finančných nákladoch viem pre klienta na počkanie bezplatne vypracovať zjednodušený cenový odhad nákladov na celkovú realizáciu kúpeľne - materiál + realizácia s presnosťou +- 90%,.

Tak isto aj opačne, pri stanovenom finančnom budgete klienta viem nasmerovať výbery materiálov tak, aby bol v intenciách cenových možností klienta. 


Návrh kúpeľne - pohľad 1
Návrh kúpeľne - pohľad 1
Návrh kúpeľne - pohľad 2
Návrh kúpeľne - pohľad 2
Návrh kúpeľne - pohľad 3
Návrh kúpeľne - pohľad 3
Návrh kúpeľne - pohľad 4
Návrh kúpeľne - pohľad 4


KONZULTÁCIA

Konzultácia prebieha za osobnej účasti klienta. Treba si na ňu vyčleniť čas, jedna až tri hodiny na kúpeľňu (vysledované zo skúseností). 

Netreba sa lakať... dobré veci nepadajú z neba na počkanie... Zároveň si dovolím tvrdiť, že osobná konzultácia, nech trvá koľkokoľvek, je vždy kratšia, ako nekonečná mailová či telefonická komunikácia s nie vždy vzájomným pochopením sa, a dva tri krát prerábaným návrhom kúpeľne. 

Z praxe uvádzam, že u nás predložené návrhy klientom sa na 90 % neprerábajú vôbec, v ostatných prípadoch sa skorigujú nie zásadné veci. 

V niektorých prípadoch, keď si klient nie je istý, alebo partneri nezdieľajú jednotný názor, preferujem spracovanie návrhu vo variantoch hneď na začiatku.

Prečo považujem osobnú konzultáciu za najefektívnejšiu v každom ohľade?

 • Najrýchlejšie zosnímam požiadavky a predstavy klienta o budúcom priestore. Názor klienta a jeho predstavy sú zásadné a z nich sa snažím vychádzať.
 • Ak návrh smeruje nie v súlade s predstavou klienta, okamžite sa dá korigovať. Inými slovami, nevznikne návrh, ktorý by bolo treba prerábať. Pri konzultácii návrh spracúvam skicovaním.
 • Okamžité objasnenie technických možností, detailov riešenia, diskutabilných aspektov "zoči-voči".
 • Operatívne predloženie verzií riešenia a stanovenie výsledného postupu.
 • Skicovanie pri konzultácii je rýchlejšie ako počítač! To oceňujú klienti.

Z hore uvedeného vyplýva, že podľa môjho názoru niet nad osobné stretnutie s klientom.

Účelom konzultácie je dospieť ku komplexnému návrhu riešeného priestoru (kúpeľňa, wc, vellness, bazén a pod.) v teoretickej aj praktickej rovine (rozskicované v celku aj potrebných detailoch). 

A môžeme vizualizovať.

SPRACOVANIE NÁVRHU

Má dve formy výstupu:

 • fotorealistická 3D vizualizácia
 • podrobná technická dokumentácia

Fotorealistická 3D vizualizácia - je reálnym zobrazením celkového návrhu najmä pre klienta...

Vypracovanie trvá cca týždeň. Cena za vypracovanie je orientačne 250,00 eur/priestor vrátane verzií, ak sa nestanoví inak. Pri odbere navrhovaných materiálov sa odpočíta.


Návrh luxusnej kúpeľne
Návrh luxusnej kúpeľne
Návrh malej panelákovej kúpeľne
Návrh malej panelákovej kúpeľne


Podrobná technická dokumentácia - je projekt kúpeľne, ktorý je zárukou bezproblémového priebehu realizácie a slúži pre všetkých profesistov (voda, kanál, elektrika, stavebné úpravy, obkladanie, kompletáž).

Cena za vypracovanie je orientačne 100,00 eur/priestor stanoví sa podľa zložitosti a rozsahu. Je to neodpočítateľná položka. Pri jednoduchších návrhoch dodávame kladačský plán - škárorez, ktorý je bezplatný.

Teším sa na spoluprácu!

Ing. arch. Peter Trnka


Objednajte si naše služby

V prípade potreby doplňujúcich informácií nás neváhajte kontaktovať vyplnením formulára alebo zavolajte na 0905 348 910. 


Pozrite si naše návrhy vo fotogalérií 3D návrhov kúpeľní.