Proces navrhovania kúpeľne

Ak sa rozhodnete pre návrh kúpeľne v TARCHI, potom kúpeľňu budete konzultovať so mnou.

V našom kúpeľňovom štúdiu osobne navrhujem kúpeľne 25 rokov, a v nasledujúcom texte by som vám rád predložil vlastné overené postupy a skúsenosti.  

Ing. arch. Peter Trnka
Ing. arch. Peter Trnka

Ako prebieha návrh kúpeľne?

Toto sú 4 fázy návrhu kúpeľne:

1. PODKLADY

2. VÝBER MATERIÁLOV

3. KONZULTÁCIA

4. SPRACOVANIE NÁVRHU1. PODKLADY

Podkladom k riešeniu môže byť:

 • technická dokumentácia - napr. projekt alebo štúdia riešeného priestoru (hlavne pri novostavbách)
 • zameranie riešeného priestoru - obsahuje všetky hlavné rozmery (dĺžka, šírka, svetlá výška), stavebné prvky (dvere, okná, odskoky, niky, skosenia), vývody (vody, odpadu), elektrické zariadenia (zásuvky, vypínače, svietidlá, iné elektrické zariadenia) a pod.

Zameranie je vhodnejší podklad, nakoľko vystihuje aktuálnu a presnú skutočnosť, ktorá môže byť odlišná od projektu. To sa bežne stáva.

Zameranie kúpeľne môže spracovať:

 • klient - pri novostavbách, jednoduchších priestoroch, niekedy stačí pôvodná projektová dokumentácia s preverením jednotlivých mier.
 • TARCHI - vyhotovujem ja osobne, doporučujem v zložitejších priestoroch novostavieb, alebo pri prestavbách jestvujúcich kúpeľní. Má to jednu zásadnú výhodu, a síce za správnosť zamerania zodpovedám ja

To má náväznosť na ďalšie postupy:

 • získanie všetkých potrebných údajov naraz
 • preverenie reálnych možností prestavby na tvare miesta
 • garancia správne vypočítaného množstva obkladov a dlažieb
 • eliminácia rizika kolízie pri finalizácií a osádzaní zariaďovacích prvkov kúpeľne

2. VÝBER MATERÁLOV

Výber materiálov je "alfou a omegou" pri spracovaní návrhu kúpeľne. Buď si klient vyberie to, čo sa mu páči, alebo nie... Je tým myslený minimálne výber keramiky, t. j. obkladov a dlažieb, ktoré je treba vidieť naživo v štúdiu.

Výber cez web sa mi zo skúseností neosvedčil a je veľkým rizikom - veľakrát sa stalo, že klienti ostali zaskočení, keď uvideli reálnu vzorku, pretože fotky a monitor skresľujú. Takisto je dobré vidieť reálne vzorky obkladov a dlažby pri dennom aj umelom svetle.

Povrchové úpravy nábytkov je tiež dôležité porovnať s konkrétnym obkladom, t.j. priložiť reálnu vzorku nábytku k reálnej vzorke keramiky.

Klienti sa pri výbere keramických obkladov a dlažieb, ale aj sanitárnych zariadení a nábytku môžu orientovať na základe ukážok na našej stránke v sekcií fotogaléria, kde sú predstavené ukážky reálnych typov sanitárnych zariadení (úmývadlo, vaňa, klozet a pod.), zostáv batérií, kúpeľňových doplnkov, nábytku a pod.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že výber materiálov prebieha v štúdiu TARCHI. Klient sa môže objednať vopred (vtedy sa mu vieme venovať na 100%), alebo môže prísť aj náhodne v čase otváracích hodín.

Pre lepšiu predstavu o finančných nákladoch viem pre klienta na počkanie bezplatne vypracovať zjednodušený cenový odhad nákladov na celkovú realizáciu kúpeľne - materiál + realizácia s presnosťou +- 90%,.

Tak isto aj opačne, pri stanovenom finančnom budgete klienta viem nasmerovať výbery materiálov tak, aby bol v intenciách cenových možností klienta.                                                                                   

3. KONZULTÁCIA

Konzultácia prebieha za osobnej účasti klienta v štúdiu. Treba si na ňu vyčleniť čas, jedna až tri hodiny na kúpeľňu (vysledované zo skúseností).

Netreba sa lakať... dobré veci nepadajú z neba na počkanie... Zároveň si dovolím tvrdiť, že osobná konzultácia, nech trvá koľkokoľvek, je vždy kratšia, ako nekonečná mailová či telefonická komunikácia s nie vždy vzájomným pochopením sa, a dva tri krát prerábaným návrhom kúpeľne.

Z praxe uvádzam, že u nás predložené návrhy klientom sa na 90 % neprerábajú vôbec, v ostatných prípadoch sa skorigujú nie zásadné veci.

V niektorých prípadoch, keď si klient nie je istý, alebo partneri nezdieľajú jednotný názor, preferujem spracovanie návrhu vo variantoch hneď na začiatku.

Prečo považujem osobnú konzultáciu za najefektívnejšiu v každom ohľade?

Najrýchlejšie zosnímam požiadavky a predstavy klienta o budúcom priestore. Názor klienta a jeho predstavy sú zásadné a z nich sa snažím vychádzať.

Ak návrh smeruje nie v súlade s predstavou klienta, okamžite sa dá korigovať. Inými slovami, nevznikne návrh, ktorý by bolo treba prerábať. Pri konzultácii návrh spracúvam skicovaním.

Aké to má výhody?

 • okamžité objasnenie technických možností, detailov riešenia, diskutabilných aspektov "zoči-voči"
 • operatívne predloženie verzií riešenia a stanovenie výsledného postupu

Účelom konzultácie je dospieť ku komplexnému návrhu riešeného priestoru (kúpeľňa, wc, vellness, bazén a pod.) v teoretickej aj praktickej rovine (rozskicované v celku aj potrebných detailoch).

4. SPRACOVANIE NÁVRHU

Má dve formy výstupu:

 • fotorealistická 3D vizualizácia
 • podrobná technická dokumentácia

Fotorealistická 3D vizualizácia - je reálnym zobrazením celkového návrhu najmä pre klienta... Vypracovanie trvá cca týždeň. 

Cena za vypracovanie 3D vizualizácie je 250,00 eur/priestor vrátane verzií, ak sa nestanoví inak. Pri odbere navrhovaných materiálov sa odpočíta.

Podrobná technická dokumentácia - je projekt kúpeľne, ktorý je zárukou bezproblémového priebehu realizácie a slúži pre všetkých profesistov (voda, kanál, elektrika, stavebné úpravy, obkladanie, kompletáž).

Cena za vypracovanie technickej dokumentácie - kladačského plánu je orientačne 100,00 eur/priestor, stanoví sa podľa zložitosti a rozsahu. Je to neodpočítateľná položka. Pri jednoduchších návrhoch dodávame kladačský plán - škárorez, ktorý je bezplatný.

Teším sa na spoluprácu!