Aká veľkosť obkladov je vhodná do kúpeľne štandardnej veľkosti?

03.11.2022

Čo je štandardná veľkosť kúpeľne? Aby sme sa odpichli, dajme tomu 2 x 3 m. 😊

Aby sme si zodpovedali uvedenú otázku, musíme sa zamyslieť aspoň nad niektorými určujúcimi hľadiskami.

V akom kontexte je uvedený priestor kúpeľne k ostatnému celku. Inými slovami, aký formát, farba, povrchy sú použité v priľahlých priestoroch - chodba, hala, wellness, vínna pivnica, exteriérová terasa a pod., má kúpeľňa výrazovo nadväzovať na ostatný priestor, alebo má byť "samostatným svetom".

Aký architektonický štýlje uplatnený v celkovom riešení objektu a samotnej kúpeľne. Jedná sa o novostavbu, alebo rekonštrukciu v historickom objekte resp. prerábku jestvujúcej kúpeľne.

Historizujúci štýl - vintage, mediteránsky, rustikálny, vidiecky a pod. - preferuje skôr menšie formáty, štvorce aj obdĺžniky v matnom aj lesklom prevedení, možno neohranené s hrubšími špárami, niekedy zvýraznenými, v celom spektre farebnosti, s použitím dekoratívnych prvkov a dezénov.

V ponuke sú série na uvedený účel zostavené s množstvom doplnkového sortimentu /rímsy, nárožníky, listelá, sokle, dekoratívne dlaždice a prvky horizontálne, vertikálne alebo vytvárajúce obrazce.

Funkcionalizmus - kladie dôraz na menší formát - štvorec, minimum ozdobných prvkov, bielo-čierne spektrum farieb. Nemusí to byť pravidlom. 100 architektov = 100 riešení. Ďalej len pravidlo 100/100.

Minimalizmus - celá škála formátov, skôr umiernená farebnosť, pastelové odtiene, maty a pololesky, formátovo neobmedzene, opäť platí 100/100.

Moderný súčasný štýl ak sa to štýlom dá nazvať...

Používa všetko čo je na trhu. Možno veľmi jednoduchá odpoveď, ale o to pravdivejšia.

Aby sme zodpovedali prvotnú otázku vhodnosti formátu, treba si priznať, že v súčasnosti na to neexistuje pravidlo. Okrem vyššie uvedeného na to vplýva množstvo faktorov na ktoré narazíme v procese tvorby.

Príklady:

  • vybrali sme imitáciu kameňa s výraznou kresbou v hranenom prevedení (minimálne špáry) - otázka formátu ustupuje do pozadia, našu pozornosť upúta dezén obkladu a nie jeho členenie - špáry = formáty = formát nie je rozhodujúci
  • často sa stáva, že klientovi sa zapáči konkrétny dezén keramického obkladu s ktorým sa stotožní, a vtedy jednoznačne treba uprednostniť dezén pred formátom - a je vybraté, pretože daná séria má k dispozícií obmedzený počet základných formátov, niekedy len jeden základný formát alias modul.
  • pri hľadaní formátu zohráva úlohu aj to, či sa jedná o lesk, alebo mat. Lesklý obklad potláča moduláciu, t. j. veľkosť formátu, lebo v sebe nesie množstvo odrazov, leskov a svetelných efektov vyvolaných či už denným alebo umelým svetlom. Matný obklad dokonale odhalí moduláciu + všetky chyby v špárovaní, pretože pozeráme na matnú plochu, ktorá neobsahuje žiadny pridaný efekt - to je dokonalý minimalizmus v zmysle povrchovej textúry. Teraz nemám na mysli štruktúrovaný matný povrch = reliéfny - napodobenina kameňa, abstraktné kanelúry (žliabky, ryhy), matné 3D obklady s rôznymi geometrickými vzormi.
  • prerábame napríklad jestvujúcu kúpeľňu s pôvodnými formátmi 20/25 cm a klient by chcel použiť "veľkoformáty". Najprv treba pozrieť rovinnosť a zuhlovanie stien. Platí, čím väčší formát, tým rovnejšia stena. Z praxe vieme, že objekty stavané v období 15 - 20 rokov dozadu a viac boli realizované s presnosťou "col sem - col tam", niekedy niekoľko colov, a tak keby sme chceli vyrovnať a zuhlovať steny pre veľkoformátovú keramiku, tak by niekde ubudlo aj 5 až 10 cm z priestoru kúpeľne. Buď to treba spraviť , alebo použiť menší formát.

Záverom by som uviedol skutočnosť vychádzajúcu zo súčasnej technologickej ponuky výrobcov, že vďaka ohraňovaným (ľudovo povedané bezšpárovým, odborne povedané rektifikovaným) obkladom a dlažbám, otázka veľkosti formátov stráca svoju niekdajšiu dominanciu, a prestáva platiť, že do malého priestoru treba malé formáty a do veľkého priestoru treba veľké formáty.